Uwagi PSIB do Projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach

Opracowując uwagi do Projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach skupiliśmy na doprecyzowaniu zapisów w zakresie uprawnień budowanych oraz korektach sposobu działania i organizacji Izby Architektów oraz Izby Inżynierów Budownictwa. Przekonanie o słuszności proponowanych zmian zapisów opieramy na praktyce i doświadczeniu inżynierów budownictwa oraz sygnałach o problemach jakie spotykają ich w życiu zawodowym.

 

Czytaj więcej: Uwagi PSIB do Projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach 

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty

 

1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne dwóch ustaw towarzyszących Kodeksowi urbanistyczno-budowlanemu, przygotowanych jako element spójnej reformy procesu gospodarowania przestrzenią.

 

Czytaj więcej: Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji...