Uwagi PSIB do Projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach

Opracowując uwagi do Projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach skupiliśmy na doprecyzowaniu zapisów w zakresie uprawnień budowanych oraz korektach sposobu działania i organizacji Izby Architektów oraz Izby Inżynierów Budownictwa. Przekonanie o słuszności proponowanych zmian zapisów opieramy na praktyce i doświadczeniu inżynierów budownictwa oraz sygnałach o problemach jakie spotykają ich w życiu zawodowym.

 

Zakres uprawnień

Główną ideą proponowanych zapisów dotyczących podziału na specjalności zakresu uprawnień jest jednoznaczne określenie na poziomie ustawy zakresów uprawnień oraz wymaganego wykształcenia.

Kierujemy się przekonaniem, że ustawowe usankcjonowanie podziału na specjalności oraz określenie kierunków studiów odpowiednich i pokrewnych pozwoli uniknąć wielu problemów w przyszłości.

Osoby pragnące uzyskać uprawnienia budowlane będą mogły planowań swoją karierę zawodową w poczuciu pewności, że nic ich nie zaskoczy w przyszłości. 

 

Ukończenie właściwego kierunku studiów będzie gwarancją spełnienia warunku odpowiedniego wykształcenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa oraz właściwą izbą samorządu zawodowego powinien ustalić minima programowe dla konkretnych kierunków.

 

Nowy podział specjalności

Proponując nowy podział specjalności zawodu inżyniera budownictwa wzięliśmy pod uwagę sygnały docierając ze strony środowiska inżynierów budownictwa. Powinniśmy wrócić do jednej specjalności dla całej branży budowlanej, która funkcjonowała do 2003 roku.  Szeroka specjalność pomoże lepiej dostosowywać się do zmieniających się wymagań rynku.

 

Proponujemy dodatkowo usankcjonować specjalizacje techniczno-budowlane. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane będzie mogła potwierdzić swoje kompetencje w węższej dziedzinie.

 

Wprowadźmy zasadę kadencyjności

Propozycję zapisów dotyczących sposobu działania i organizacji izb samorządu zawodowego uzasadniamy potrzebą podniesienia poziomu transparentności działań oraz wzmocnienie zaufania członków do organizacji. Jesteśmy pewni, że wprowadzenie ustawowej zasady kadencyjności, upublicznienie procesu wyborczego oraz wprowadzenie minimalnych wymagań wobec kandydatów na kluczowe funkcje podniesie zaufanie wobec działań poszczególnych organów samorządu zawodowego.

W celu zapewnienia możliwości skorzystania z czynnego oraz biernego prawa wyborczego przez członków samorządu proponujemy ustawowe usankcjonowanie wyborów w obwodach. Wierzymy, że wybory w dniu ustawowo wolnym od pracy podniosą frekwencję oraz wzmocnią legitymizację władz organów samorządu..

 

Proponowane zapisy podniosą rangę zawodu architekta, inżyniera budownictwa oraz urbanisty i przyczynią się do wzrostu zaufania członków do władz samorządu zawodowego.

 

Pismo

Uwagi do projektu

Jeśli popierasz nasze postulaty prześlij plik z naszymi uwagami bezpośrednio na adres ministerstwa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

w terminach:

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz